Parc de la Zona Universitària (Barcelona)

Resum de la proposta:

El projecte parteix de l’estudi del tram del final de la Diagonal en sentit Llobregat, com a indret amb fortes discontinuïtats i espai de confluència de diferents espais sense una sintaxi conjunta, on la idea de metròpoli es desvirtua per deixar pas a una zona de perifèria. El present projecte proposa un gran parc com a final de Barcelona, juntament amb la transformació de la secció de la Diagonal (segregació de vies) i la intensificació de Carretera dels Països Catalans, acompanyada de nous edificis d’oficines i d’un nou accés a l’Hospital Sant Joan de Déu.

Descarrega el resum gràfic del projecte

planta_petita

vista portada 2

3×1: El Parc de la zona universitària

Aquest parc de la Zona Universitària està compost de la suma de 3 parcs: el de Can Vidalet, el de Cervantes i la zona central, que actualment és una zona residual.

concepte 1

concepte 2

Escala local vs Escala metropolitana

escala local metropolitana

Sistema d’espais verds i connectivitats

El projecte que es planteja proposa unir des de Collserola fins al parc de la Solidaritat i donar continuïtat a la Avinguda Diagonal cap a Esplugues.

La primera part la resolem fent un parc que aprofita les zones verdes ja existents. Modifiquem la estructura de la part més abrupte del parc de Cervantes i generem uns camins i canvis topogràfics entre la B-20 i els complexes esportius de la UB i de L’Hospitalet Nord per a assegurar la continuïtat del parc fins a Can Vidalet.

Per a aconseguir la segona volició fem una Diagonal amb uns laterals superiors i la vía ràpida soterrada fins a la trobada amb Caufec i la Avinguda dels Països Catalans. Arribats a aquest punt, la autopista segueix el seu camí i la Diagonal canvia la seva direcció amplada per a continuar amb forma d’Avinguda dels Països Catalans i endinsar-se a Esplugues.

Aquesta transformació de la Diagonal en Carretera dels Països Catalans es veu també amb l’acompanyament d’edificis d’oficines i de caràcter més “industrial” des que pasem el pont de la Ronda, propi de la via que seguirà.

sistema espais verds i connectivitat

Topografia

La topografia que ens trobem a la zona es veu afectada per dos elements: les vies de comunicació i els camps esportius.

Ente ambdós generen un conjunt de plataformes i talusos que marquen el caràcter de “darrere”, de no lloc.

La nostra proposta dona forma a aquests talusos per a proporcionar diferents visions de la ciutat a l’usuari que va baixant des del parc de Cervantes fins al de Can Vidalet.

A la zona del parc de Cervantes respectem el pendent uniforme de la zona dels rosers i deformem l’altre per mitjà de murs de gabions que formalitzen els límits de les terrasses que et permeten baixar fins a la diagonal.

A la zona central els murs de contenció marquen un mirador i dos camins diferents, un que busca l’altura i les vistes i l’altre que busca la zona més planera, que t’acaben portant al mateix lloc.

I finalment, acabem arribant amb un desnivell suau i constant fins al parc de Can Vidalet.

topografia

Vialitat

Actualment, la urbanitat de Barcelona acaba al principi del Parc Cervantes, tant a la Diagonal com a l’Avinguda d’Esplugues, que queda per sobre de la Ronda de Dalt. Això provoca que les diferents zones situades a banda i banda de la Ronda i la Diagonal quedin aïllades.

El present exercici proposa el canvi del sector on conflueix la Diagonal i la Ronda de Dalt, és a dir, l’estudi del nus, la secció de la Diagonal i el seu espai del voltant. Una millora en la urbanitat de la zona permetria establir noves connexions entre les diferents parts que conformen el sector i generar un sistema d’espais verds que uniria de forma contínua el final de Barcelona, l’Hospitalet i Esplugues amb Collserola.

preexistencies 1

Això s’aconseguiria, en gran part, amb la prolongació de la urbanitat de Barcelona, que actualment es veia interrompuda davant del Racc a la Diagonal i a la Carretera d’Esplugues amb la Ronda de Dalt. A les següents fotografies podem observar el canvi brusc que es produeix entre dues vistes realitzades des del mateix punt, mirant en dues direccions diferents, per a il·lustrar aquest canvi brusc d’urbanitat.

preexistencies 2

La primera hipòtesi que vàrem prendre com a referència va ser la de soterrar la Diagonal i prolongar l’Av. d’Esplugues, amb l’objectiu que la transició entre la zona residual del costat de la Ronda i l’Hospital Sant Joan de Déu sigui més suau.

preexistencies 3

Plantegem una regularització de les vies que envolten la nostra zona i un replantejament i economia d’espai per al nus que connecta la Ronda i la Diagonal.

A més a més, per a guanyar front de connexió amb el parc de Can Vidalet, soterrem l’accés a la diagonal des de la carretera de Madrid, fent que aquesta via de trànsit més intens no sigui una frontera per a travessar el parc.

Vialitat

Tanmateix, hem fet una anàlisi dels recorreguts que hi ha dins del parc per a assegurar que totes les zones siguin accessibles i comprovant que el pendent màxim dels camins interns d’aquest no tinguin un pendent superior al 8%.

recorreguts

Planta de la proposta

La part central del parc està situada entre la ronda de dalt i els equipaments esportius de la UB i de l’Hospitalet Nord.

Observant els camps esportius dels que consta cada equipament ens hem fixat en una multiplicitat, hi ha 3 camps de futbol molt propers i no tenen un ús gaire freqüent. Això ens obre la possibilitat de canviar la posició de la pista de rugby per la d’un camp de futbol del mateix equipament de la UB i, per tant, guanyar front de diagonal (continuïtat) per al nostre parc.

Al poliesportiu de l’Hospitalet nord li traiem una piscina exterior i, a canvi, li cedim espai suficient com per a poder fer-ne dues i ampliar el seu pàrquing.

A la trobada amb la diagonal del nostre parc se’ns presenta la possibilitat de fer un nou accés per a l’hospital de St Joan de Déu des de la mateixa, millorant-ne la continuïtat.

Aprofitem el desnivell generat per l’antic nus que lligava la Diagonal i la ronda en sentit Llobregat per a fer un edifici-mur de contenció que baixa l’entrada del recinte hospitalari de St Joan de Déu fins a la Av/Diagonal i, alhora, ens ajuda a controlar la topografia.

planta_petita

Seccions

seccions 1
seccions 2

Vistes

vista 1

vista aeria

Realitzat per Quirze Salichs i Carles Ruiz Mata. Juny de 2013, dins el marc de l’assignatura Urbanística VI en el grup de Josep Parcerisa.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s