Impacte visual aeri a Argentona

Treball de recerca dirigit per Jaume Oliveras. IES Argentona. Gener del 2009.

Premi CIRIT per fomentar l’esperit científic del jovent convocat pel Consell Interdepartamental de Recerca i Innovació Tecnològica de la Generalitat de Catalunya pel treball Impacte visual aeri a Argentona. Desembre de 2009.

Veure treball complet aquí (PDF).

Presentació pública:

RESUM

Aquest treball té com a finalitat millorar l’entorn aeri d’Argentona, un poble situat a la comarca del Maresme. Els elements que creen més impacte visual aeri són les antenes en desús i el cablejat no soterrat. S’han buscat propostes per canviar aquesta situació – la retirada de les antenes, aprofitant l’arribada de la TDT, i el soterrament del cablejat aeri. Donat que ambdues accions afectarien al municipi i a la seva població, s’ha considerat necessari incloure una enquesta, per conèixer l’opinió dels argentonins, i dos entrevistes a l’alcalde i a l’enginyer municipal, per conèixer la postura oficial.

Este trabajo tiene como finalidad mejorar el entorno aéreo de Argentona, un pueblo situado en la comarca del Maresme. Los elementos que crean mayor impacto visual aéreo son las antenas en desuso y el cableado no soterrado. Se han buscado propuestas para cambiar esta situación – la retirada de las antenas, aprovechando la llegada de la TDT, y el soterramiento del cableado aéreo. Dado que ambas acciones afectarían al municipio y a su población, se ha considerado necesario incluir una encuesta, para conocer la opinión de los argentonins, y dos entrevistas al alcalde y al ingeniero municipal, para conocer la postura oficial.

The aim of this work is the improvement of the air environment in Argentona, a village placed in el Maresme (Catalonia). The elements that create more visual air impact are the antennas in disuse and the non-buried cabling. Two main proposals have been found to change this situation – the removal of the antennas, taking advantage of the TDT arrival, and the burial of air cables. Due to the fact that those two actions would affect the village and its population, it was considered necessary to include a public-opinion poll, to know the opinion of the Argentonians, and two interviews to the mayor and the municipal engineer, to know the official posture.

OBJECTIUS

Aquest treball té com a objectius:

  • Aprofundir en el món de les telecomunicacions, un dels temes amb més repercussió actualment amb motiu de l’arribada de la Televisió Digital Terrestre (TDT).
  • Buscar propostes per a millorar l’entorn aeri d’Argentona. Els elements que creen més impacte són les antenes en desús i el cablejat aeri.
  • Estudiar la viabilitat de totes les propostes de millora a través de l’opinió de polítics, experts i una mostra representativa de la gent del poble.

METODOLOGIA

Un cop escollit el tema del treball i realitzat un guió de tots els apartats, vaig elaborar la part tècnica, amb l’objectiu de tenir la màxima informació possible.

Un cop recollides i organitzades totes les dades de les observacions, vaig buscar possibles solucions, fent una observació directa de les teulades per detectar la quantitat d’antenes en desús que hi ha i, pel que fa al cablejat, realitzant un pressupost.

Finalment, vaig portat a cap els apartats de la veu del poble (enquestes) i de l’ajuntament (entrevistes).

CONCLUSIONS

L’entorn aeri argentoní és millorable i ja hi ha empresos diferents projectes des de l’Ajuntament. La població no n’és gaire conscient, però està interessada que s’hi apliquin millores. Les solucions que s’aporten al treball són retirar les antenes en desús amb l’arribada de la TDT i el soterrament del cablejat.

Personalment, aquest treball m’ha aportat molts coneixements a nivell tècnic. M’ha permès veure com s’aplica a la vida real la teoria que s’explica a la classe. També ha estat molt important a nivell de recerca amb la utilització de diferents eines de treball. Les expectatives del treball s’han complert.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s